Uniforme Voorwaarden Horeca

Op alle door ons bedrijf aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze Uniforme Voorwaarden Horeca liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. Deze UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Optie & wijzigingen

Na het verstrijken van de optietermijn, of zonder bevestiging cq. aanbetaling is de Rumels vrij om de ruimte aan anderen te verhuren.

Wijzigingen in aantallen is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van het evenement. Wanneer deze wijzigingen niet of niet tijdig zijn doorgegeven zal het gereserveerde aantal in rekening gebracht worden.

Aanbetaling en betaling evenement

Voor alle festiviteiten maken wij een begroting. Van het totale begrote bedrag vragen wij u bij een definitieve boeking 30% over te maken op ons bankrekeningnummer. Hiervoor wordt een aanbetalingsfactuur gestuurd, met een minimum bedrag van €250. De eindfactuur wordt u na het evenement toegestuurd.

Betaling

Wij accepteren contante en pinbetaling.

Tenzij anders vermeld, zijn alle tarieven inclusief B.T.W. Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Annulering

Bij annulering binnen 14 dagen wordt er 100 procent van de offerte in rekening gebracht, 30 dagen 50 procent en 2 maanden 25 procent.

Deze regeling geldt niet voor de volgende annuleringen: Ernstige ziekte, ongevallen en overlijden van essentiële deelnemers (degene voor wie het evenement wordt gehouden) en familieleden van de essentiële deelnemers in de eerste en tweede graad.